Thema: Intuïtie, najaar 2022

 

  • In herinnering Bauk Zwaan
  • Blik op Beeld
  • Lisa en sluiting van de Kolam
  • Lesidee
  • Oproep SIB redactie
  • En alles over  Intuïtie!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen.

Verzending geschied na overmaking van €13,75 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 49, najaar 2022