Thema: Onzekerheid, voorjaar 2023

 

  • De nieuwe redactie!
  • Emotieregulatie bij kinderen, wordt zichtbaar in het water
  • Als zekerheden wankelen
  • Een nieuwe weg van José, die de opleiding Tekentaal voortzet
  • Lesidee
  • (On)zeker weten
  • Paint a future
  • En nog meer over  Onzekerheid!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen. Mail naar [email protected]

Verzending geschied na overmaking van €13,75 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 50, voorjaar 2023