Vereniging Tekentaal

 

De Vereniging Tekentaal verbindt,  informeert, steunt en inspireert haar leden, legt contacten met opleidingen, verzekeringsmaatschappijen en koepels en waarborgt de kwaliteit van haar registerleden.

Onze visie

 

De Vereniging Tekentaal is HET verbindende platform voor beeld- en tekentaaldeskundigen in de psychosociale zorg, coaching en educatie en behartigt hun belangen.

 

Onze Missie

 

De Vereniging Tekentaal ondersteunt en bevordert het welzijn van volwassenen, jeugdigen en kinderen door middel van het professioneel verspreiden en toepassen van kennis van de taal van tekens en beelden.


Zij doet dit in het bijzonder door het bevorderen van de kwaliteit en het inspireren van beroepsbeoefenaren die teken- en beeldtaal als medium inzetten in psychosociale therapie, coaching, en educatieve activiteiten.

 

De Vereniging Tekentaal is een beroepsvereniging voor:

 • Alumni van de opleiding Genezend Tekenen; (kinder-) therapeuten, coaches, docenten, coaches en therapeuten in opleiding
 • Alumni van de opleiding de Vrije Academie ’t Pad; therapeuten, coaches, docenten, en therapeuten in opleiding
 • Alumni van Het Educatief Mandala Instituut; therapeuten en coaches en therapeuten in opleiding

*Bij aanmelding als afgestudeerde van een andere opleiding dan de drie bovengenoemde
  opleidingen vindt altijd een individueel toelatingsgesprek plaats.

 • Alumni van een minimaal 4-jarige hbo-opleiding of hoger en minimaal 4-jarige mbo-opleiding strevend naar hbo, opleidend in psychosociale tekentherapie en/of kunstzinnige / beeldende therapie, werkend vanuit holistische visie. Vereist: zelfreflectietraject van minimaal een jaar inclusief leertherapie; therapeuten en therapeuten in opleiding
 • Alumni van een minimaal 3-jarige hbo-opleiding of hoger en minimaal 3-jarige mbo-opleiding strevend naar hbo, opleidend in teken- en beeldkennis, vakdidactiek (voor docenten) en beeldende coaching methodieken (voor coaches). Vereist: zelfreflectietraject inclusief leertraject vergelijkbaar met leertherapie; coaches en holistisch tekendocenten / Tekentaaldocenten
 • De vereniging behartigt de belangen van deze beroepsgroepen.
 • De Vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ: Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

 

 

Ons doel

 

 • het behartigen van belangen van de (kinder)therapeuten, coaches en docenten.
 • een schakel zijn tussen opleiding, beroepsbeoefenaars en maatschappij.
 • bevorderen van verdere professionalisering van het vak.


Onze taken

 

 • Beschermen, bevorderen en uitdiepen van de beroepen docent , coach en (kinder) therapeut.
 • Bevorderen van onderzoek, studie en communicatie binnen het vakgebied.
 • Bevorderen van onderlinge contacten tussen individuele beroepsbeoefenaars en de maatschappij.
 • Individuele beroepsbeoefenaars ondersteunen en zich helpen te ontwikkelen

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging Tekentaal