Wat is (kinder)tekentherapie, therapie beeldend?

Tekentherapie of therapie beeldend is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen).

Therapie

De therapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken. Door aan/over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen, ontstaan nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen. De therapeut kan ook gebruik maken van energetische tekentechnieken.

 

De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, het zelf helende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De therapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.

 

Tekentherapie, therapie beeldend is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld en wordt door zorgverzekeraars gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie. Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen/beelden.

 

De opleiding tot tekentherapeut is opgezet en ontwikkeld door Lisa Borstlap.

Met ingang van 1 januari 2023 is de opleiding Genezend Tekenen van Lisa overgenomen door José te Hennepe onder de naam Opleiding Tekentaal. Er zijn inmiddels veel andere opleidingen, geïnspireerd door de Opleiding Genezend Tekenen, die zich ook aansluiten bij deze vereniging. Zoals Therapeut Beeldend  en Analytisch Tekentherapeut.

Tijdens de therapie verschijnen in elke tekening, schildering of beeld, aspecten van het onbewuste. Deze aspecten uiten zich in de symboliek van het beeld, in het kleurgebruik, de vormen, de compositie, de energie en de interactie over en weer tussen de verschillende elementen in de tekening.

De therapeut werkt met deze zgn. beeld-tekentaal.

 

 

Waar kan deze therapie bij helpen?


Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen en ouderen kan deze therapie ingezet worden bij:

 

 • Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit.
 • Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen.
 • Levensfase gerelateerde problematiek.
 • Emotionele en/of gedragsmatige problemen (of de sociaal-emotionele gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d.
 • Relatieproblematiek en/of moeite met sociaal functioneren.
 • Psychosomatische en somatische klachten.
 • Ziekte, inzicht en acceptatie.
 • Alle vormen van verlies en rouw.
 • Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog, (seksueel) geweld, beroving, scheiding, jeugdtrauma, e.d.
 • Vormen van verslavingsproblematiek en eetstoornissen.
 • Maar ook bij slaapproblemen, depressie, bedplassen, verlatingsangst, etc.

 

Kindertekentherapie

Kindertekentherapie onderscheidt zich van tekentherapie voor volwassenen door de vragen en opdrachten specifiek af te stemmen op de leeftijd van het kind. Een kind maakt verschillende leeftijdsfasen door en elke fase laat iets zien over de ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind is dus mede af te lezen aan de tekeningen die het maakt.

Een kind tekent altijd wat er op dat moment bij het kind speelt en identificeert zichzelf met de tekening. De klacht is daarom te zien in de tekening. Ook is te zien hoe het kind op dat moment met de klacht omgaat.

 

De tekentherapeut praat met het kind op zijn/haar leeftijdsniveau over de elementen in de tekening en observeert goed hoe het reageert. Afhankelijk van de leeftijd kan er een koppeling gemaakt worden naar het dagelijks leven en kan het kind op zijn/haar niveau onder woorden brengen wat er aan de hand is.

 

Bij jonge kinderen biedt de kindertekentherapeut vervolgopdrachten, die gericht zijn op expressie en verwerking, waardoor het zelf helend vermogen wordt versterkt.

 

Dit bevordert bij het kind de toename van zelfvertrouwen, assertiviteit, creativiteit en fantasie.