Registratie bij RBCZ

Voor een RBCZ registratie moet je VT Register lid zijn van de Vereniging Tekentaal. De procedure voor registratie is uitvoerig beschreven in dit   formulier

 

 

Aanmelding bij de RBCZ kan alléén via de vereniging, dit kun je niet zelf regelen bij de RBCZ!
Wie zich wil registreren bij de RBCZ dient te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bij de aanmeld procedure staat aangeven welke stappen je moet ondernemen, alleen VT-lid zijn is niet voldoende.
Doorloop de procedure in de deze volgorde en stuur de gegevens, documenten op.

 

 

Aanmeld procedure

Procedure voor registratie bij RBCZ

 

Contact RBCZ!

 

De RBCZ ontvangt heel veel vragen over opleidingen en individuele situaties van therapeuten. RBCZ heeft niet de bevoegdheid om individuele situaties, opleidingen of EVC trajecten te beoordelen, c.q. goed te keuren.
Onze beroepsvereniging Vereniging Tekentaal is de enige instantie die hierover kan oordelen, immers, wij beschikken over jullie volledig dossier.

 

Wil je weten wat de eisen zijn op dit moment kijk dan op de nieuwste versie van de zgn. beslisboom die staat op de website van RBCZ

 

 

Modelfactuur voor leden die zijn aangesloten bij de RBCZ, zie PDF op de ledenpagina 

 

 

Nieuws van VGZ

Er is veel te doen geweest de afgelopen twee jaar i.v.m. de opleidingseisen voor toelating in de zorggids.

 

Wij zijn als beroepsvereniging niet helemaal afhankelijk van deze gids, ook zonder dat wij als therapeut in deze gids staan, kunnen wij ons werk als tekentherapeut doen.

 

Echter voor alle tekentherapeuten die ingeschreven willen worden of blijven in de zorggids van de VGZ is het aan te raden het pdf bestand van de VGZ te lezen omtrent de eisen waar je als therapeut aan moet voldoen.

 

Alleen als je in deze gids staat als therapeut wordt je vergoedt door de meeste zorgverzekeraars.

 

 

RBCZ registratie voor leden Vereniging Tekentaal, criteria, rechten en plichten (december 2014)

(RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

 

Het activiteitenformulier voor de RBCZ-leden staat voor leden na de inlog.