Nascholing

Omdat de ontwikkelingen binnen de therapie en coaching snel gaan, vindt de vereniging nascholing belangrijk. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan register- therapeuten en registercoaches. Dus is het vak bijhouden een must.

 

Binnen de vereniging

De Vereniging Tekentaal verzorgt twee keer per jaar een nascholing, gegeven door collega’s binnen  of buiten de vereniging. We streven naar een breed palet aan onderwerpen, waarvan we denken dat ze zinvol zijn voor de therapie- en coachpraktijken van onze leden.  Voor registerleden is het verplicht om één keer per jaar de nascholing van de vereniging  te volgen.

 

  • Informatie over de eerst volgende nascholing is te vinden bij nieuws of op de homepage.

 

Buiten de vereniging

Het is ook mogelijk om nascholing buiten de vereniging te volgen, mits deze aan een aantal criteria voldoen. In het activiteitenformulier zijn deze criteria ook opgenomen.

 

 

Supervisie

 

Het doel van supervisie is gericht op ontwikkeling: de deskundigheid van de professional bevorderen en de kwaliteit van het werk verbeteren. In supervisie ontwikkelt een professional zich onder begeleiding van een deskundige (de supervisor) door middel van steun en reflectie op eigen werkervaringen. Door de inzichten die tijdens de supervisie worden verkregen kan de kwaliteit van het werk van de supervisant duurzaam verbeteren.

Bij supervisie:

VT-Registerleden

  • VT-Registerleden zijn verplicht 1 keer per jaar supervisie te hebben bij een VT- supervisor die voldoet aan de criteria supervisor  of een door de vereniging erkend supervisor buiten de vereniging. Het volgen van supervisie wordt 1 x per 2 jaar gecontroleerd via een formulier en moet worden bewezen door een door de supervisor ondertekende verklaring of een factuur.
  • Voor VT-leden wordt supervisie sterk aanbevolen, het is echter niet verplicht

lees verder...


Supervisoren van de Vereniging Tekentaal geven ook supervisie aan psychosociaal therapeuten buiten de vereniging.  Zie voor meer informatie of voor het zoeken van een supervisor de supervisorenprofielen.

Door VT erkende supervisoren voor de tweejaarlijks registratie van RBCZ- en VT-registerleden zijn: Danka Hüsken, Germa Borst, Ineke Knol, Nicolette van der Smagt.

 

 

Intervisie

 

Intervisie is een professionele uitwisseling op basis van gelijkwaardigheid en veiligheid.

Het doel van intervisie is gericht op ontwikkeling: de deskundigheid van de professional bevorderen en de kwaliteit van het werk verbeteren. Intervisanten kunnen elkaar steun en inspiratie bieden en tot nieuwe inzichten en perspectieven op hun vakgebied komen.

 

  • VT-Registerleden  zijn verplicht 4 keer per jaar intervisie te hebben. Zij moeten 1 x per 2 jaar via een formulier aantonen dat zij dit hebben gedaan en dit kunnen bewijzen met een door alle intervisanten ondertekende intervisieverklaring.
  • Voor VT-leden wordt intervisie sterk aanbevolen, het is echter niet verplicht.

lees verder...

 

 

Visitatie

 

Visitatie is een toetsing van de praktijk van een professional aan vooropgestelde richtlijnen door vakgenoten die tot visiteur zijn opgeleid. Er wordt onderzocht hoe de praktijk is georganiseerd op diverse terreinen. Visitaties zijn een middel voor de beroepsvereniging om de kwaliteit en professionaliteit van de zorg in de gevisiteerde praktijken te helpen waarborgen.
Visiteurs beoordelen niet hoe hun collega’s functioneren.

 

  • Voor VT-registerleden  is visitatie van de praktijk 1 x per 5 jaar verplicht.
  • VT-leden hebben 1 x per 5 jaar recht op visitatie, het is echter niet verplicht.
  • Visiteurs van de Vereniging Tekentaal visiteren ook psychosociaal therapeuten buiten de vereniging.

  • Visitatieregel voor RBCZ-leden die lid zijn van meerdere beroepsverenigingen.

lees verder......

 

Het visitatieteam bestaat uit de volgende leden: (2022)
  Germa Borst (voorzitter/coördinator visitatieteam)
  Martine Hagen
  Marjanne Klaver (contactpersoon RBCZ inzake visitatie en RBCZ-registratie)
  Greet Rekelhof
  Dorothea Waalder
  Margreeth Zwiggelaar-Ufkes