Commissies

 

Nascholing

Janny de Jong

Rianke de Regte

Isabelle Vilters (vanuit het bestuur)

[email protected]

 

SIB en PR

Lilian de Jong

Willemien Klein Brink

Inger van de Made

Rose Mary van den Beuken

Nicolette van der Smagt

Annemarie Lustig (vanuit het bestuur)

[email protected]

 

Visitatie

Germa Borst (voorzitter/coördinator)

Danka Hüsken

Marjanne Klaver

Truus Kreeft

Greet Rekelhof
Margreeth Zwiggelaar-Ufkes

Dorothea Waalder

[email protected]

 

Registratie RBCZ

Marjanne Klaver

[email protected]

 

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondersteuning bij en informatie over werken met de Meldcode; bespreken van zorgelijke signalen; afstemmen met collega’s en netwerkpartners over hoe om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld; adviseren en motiveren tot het nemen van de nodige stappen; informeren over opties.

 

Sandra Knaap
[email protected] 
06 26 900 706

 

 

Contactpersoon klachtenopvang

Klachten betreffende therapeuten en coaches (vallend onder de Wkkgz)
De contactpersoon klachtenopvang geeft een klacht door aan de SCAG-klachtenfunctionaris voor verdere afhandeling

 

Ellen Dekker

[email protected]

 

VT-Klachtenfunctionaris

Klachten betreffende docenten (niet vallend onder de Wkkgz)
De klachtenprocedure wordt door Vereniging Tekentaal zelf afgehandeld.

Ellen Dekker
[email protected]

 

 

Vertrouwenspersoon

Voor het melden en/of bespreken van problemen die binnen de vereniging kunnen voorkomen, zoals ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

 

Ilona Stremmelaar

[email protected]