Commissies

 

Nascholing

Janny de Jong

Rianke de Regte

Isabelle Vilters (vanuit het bestuur)

[email protected]

 

SIB en PR

Lilian de Jong

Willemien Klein Brink

Inger van de Made

Rose Mary van den Beuken

Nicolette van der Smagt

Annemarie Lustig (vanuit het bestuur)

[email protected]

 

Visitatie

Germa Borst (voorzitter/coördinator)

Danka Hüsken

Marjanne Klaver

Truus Kreeft

Greet Rekelhof
Margreeth Zwiggelaar-Ufkes

Dorothea Waalder

[email protected]

 

Registratie RBCZ

Marjanne Klaver

[email protected]

 

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is momenteel een vacature voor de functie van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en wil je meer informatie?
Mail [email protected]

 

 

Contactpersoon klachtenopvang

Klachten betreffende therapeuten en coaches (vallend onder de Wkkgz)
De contactpersoon klachtenopvang geeft een klacht door aan de SCAG-klachtenfunctionaris voor verdere afhandeling

 

Ellen Dekker

[email protected]

 

VT-Klachtenfunctionaris

Klachten betreffende docenten (niet vallend onder de Wkkgz)
De klachtenprocedure wordt door Vereniging Tekentaal zelf afgehandeld.

Ellen Dekker
[email protected]

 

 

Vertrouwenspersoon

Ilona Stremmelaar

[email protected]