Beroepsprofielen

In 2003 is door de Vereniging Tekentaal het eerste beroepsprofiel gemaakt, om inzicht te geven wat het beroep tekentherapeut, therapeut beeldend inhoudt. Inmiddels is er ook een beroepsprofiel gemaakt voor coaches en docenten.

 

Voor de leesbaarheid we spreken over Therapeuten, Docenten en Coaches bedoelen uiteraard alle hieronder genoemde professionals

Inmiddels is dit de derde herziene versie (dec. 2019), van het therapeutenprofiel.

Vanaf 2008 zijn zorgverzekeraars overgegaan tot (gedeeltelijke) vergoeding van consulten beeld-tekentherapie (in de aanvullende pakketten). De zorgverzekeraars stellen kwaliteitseisen aan de therapeuten en de beroepsvereniging. De vereniging Tekentaal vindt deze kwaliteit ook van belang voor de docenten en beeldend coaches.

 

Therapeut

Psychosociaal (kinder-) Tekentherapeut

Psychosociaal Analytisch Tekentherapeut

Psychosociaal Therapeut Beeldend

 

Psychosociaal (kinder) Tekentherapeut, Psychosociaal Analytisch Tekentherapeut, Psychosociaal Therapeut Beeldend (hierna therapeut genoemd).

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen). De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden....

Kindertekentherapeuten is een vorm van beeldende psychosociale therapie gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel (kinder) Tekentherapeut

 

Docent

Tekentaaldocent

Tekentaaldocent analytisch
Tekentaaldocent mandala en numerologie

 

Tekentaal Docent, Tekentaaldocent analytisch, Tekentaaldocent mandala en numerologie (hierna tekentaaldocent genoemd) werkt met beelden. Tekenen is een scholingsweg voor bewustzijn en groei. De tekentaaldocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfreflectie vanuit een holistische mensvisie. De tekentaaldocent reikt opdrachten en technieken aan om een cursist te stimuleren tot expressie te komen en van daaruit een proces van bewustwording op gang te brengen.

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Tekentaaldocent  (pdf)

VT Beroepsprofiel Tekentaaldocent

 

Coach beeldend

Coach Beeldend

Kindercoach Beeldend

ACT-coach Beeldend

 

Coach Beeldend, Kindercoach Beeldend en  ACT-coach beeldend (hierna Coach beeldend genoemd)

is een vorm van coaching waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/beeld gemaakt naar aanleiding van een concreet doel. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, ecoline, oliepastels, houtskool, verf, collagemateriaal, klei...

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Coach Beeldend