Beroepsprofielen  Beroepscode

De leden van Vereniging Tekentaal houden zich aan de beroepsprofielen (ook wel genoemd beroepscompetentieprofiel) en een beroepscode. De zorgverzekeraars stellen kwaliteitseisen aan de therapeuten en de beroepsvereniging. Deze kwaliteit wordt geborgd door de beroepsprofielen en de beroepscode.

 

Voor de leesbaarheid we spreken over Therapeuten, Docenten en Coaches bedoelen uiteraard alle hieronder genoemde professionals

Beroepsprofielen

 

Therapeut

Psychosociaal (kinder-) Tekentherapeut

Psychosociaal Analytisch Tekentherapeut

Psychosociaal Therapeut Beeldend

 

Psychosociaal (kinder) Tekentherapeut, Psychosociaal Analytisch Tekentherapeut, Psychosociaal Therapeut Beeldend (hierna therapeut genoemd).

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. (Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, oliepastels, houtskool, verf, collage, klei, steen). De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden....

Kindertekentherapeuten is een vorm van beeldende psychosociale therapie gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel (kinder) Tekentherapeut

VT Beroepsprofiel (Kinder)Tekentherapeut

 

Docent

Tekentaaldocent

Tekentaaldocent analytisch
Tekentaaldocent mandala en numerologie

 

Tekentaal Docent, Tekentaaldocent analytisch, Tekentaaldocent mandala en numerologie (hierna tekentaaldocent genoemd) werkt met beelden. Tekenen is een scholingsweg voor bewustzijn en groei. De tekentaaldocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfreflectie vanuit een holistische mensvisie. De tekentaaldocent reikt opdrachten en technieken aan om een cursist te stimuleren tot expressie te komen en van daaruit een proces van bewustwording op gang te brengen.

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Tekentaaldocent  (pdf)

VT Beroepsprofiel Tekentaaldocent

 

Coach beeldend

Coach Beeldend

Kindercoach Beeldend

ACT-coach Beeldend

 

Coach Beeldend, Kindercoach Beeldend en  ACT-coach beeldend (hierna Coach beeldend genoemd)

is een vorm van coaching waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/beeld gemaakt naar aanleiding van een concreet doel. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, ecoline, oliepastels, houtskool, verf, collagemateriaal, klei...

 

Bekijk het gehele Beroepsprofiel Coach Beeldend

 

Beroepscode

Beroepscode complementaire zorg

De Vereniging Tekentaal onderschrijft in het kader van toetsbare kwaliteitseisen aan de therapeut de ‘beroepscode beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg’, ontwikkeld door koepelorganisatie RBCZ. Deze algemene beroepscode bevat heldere richtlijnen voor hoe complementaire zorgaanbieders (medisch en psychosociaal) zich professioneel dienen te gedragen.

 

Beroepscode Vereniging Tekentaal

Vanwege de volledigheid van het document en de hoge mate van toepasbaarheid voor onze leden is besloten om deze algemene beroepscode met enkele aanpassingen ook te hanteren als de specialistische beroepscode voor onze beroepsorganisatie, Vereniging Tekentaal.

 

Leeswijzer, inleiding en samenvatting

De leeswijzer bij de beroepscode legt vooral uit dat sommige artikelen in de hoofdtekst breder of anders kunnen worden geïnterpreteerd. We adviseren zowel de leeswijzer als ook de inleiding en de samenvatting goed te lezen.

 

Beroepscode onderdeel bij inschrijving

Nieuwe leden van de Vereniging Tekentaal onderschrijven bij aanmelding met ingang van 1-1-2022 de specialistische beroepscode samen met de beroepsprofielen.

 

Beroepscode voor de beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg (RBCZ 2020)

Leeswijzer beroepscode voor de beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg

Aanpassingen beroepscode therapeuten Vereniging Tekentaal