Vrijdag 8 april 2022

Hulp aan Oekraïense moeders en kinderen

THERAPEUTEN VERENIGING TEKENTAAL BIEDEN HULP AAN OEKRAÏENSE MOEDERS EN KINDEREN

Een aantal psychosociaal therapeuten van Vereniging Tekentaal biedt tijdelijk kosteloos tekentherapie / beeldende therapie aan om gevluchte Oekraïense moeders en kinderen te ondersteunen in de verwerking van oorlogstrauma en moeilijkheden in huidige omstandigheden.

Doordat Vereniging Tekentaal dit centraal en via screening vooraf organiseert, wordt bereikt dat snel en efficiënt een zo optimaal mogelijke match wordt gecreëerd tussen cliënt en zorgbieder. Bij de screening door vereniging Tekentaal zijn veiligheid, betrouwbaarheid, transparantie en deskundigheid de belangrijkste uitgangspunten.

 

Klik als zorgvrager – of vertegenwoordiger van zorgvrager – op onderstaande link om de profielen te bekijken, in het Engels en/of Nederlands. VT heeft de therapeuten zowel naar de mogelijkheden als de beperkingen gevraagd.

 
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht  

 

Contact:

Annemarie Lustig [email protected] is centraal punt voor verder contact en koppelt u aan de therapeut.

Mail bij belangstelling gegevens en eventuele vragen van de zorgvrager en de code van de gewenste therapeut  (staat op het profiel bij Herkenningscode praktijk en therapeut)

 

Vrijwaringsclausule. Helaas kunnen we door verschil in vraag en aanbod niet garanderen dat er voor u (direct) een therapeut beschikbaar is.

 

 

 

VERENIGING TEKENTAAL THERAPISTS OFFER HELP TO UKRAINIAN MOTHERS AND CHILDREN

A number of psycho-social therapists who are members of professional association Vereniging Tekentaal are temporarily offering free drawing & art therapy to support refugee Ukrainian mothers and children in processing war trauma and difficulties in current circumstances.

 

By organizing this centrally and by screening in advance, Vereniging Tekentaal aims for the best possible match between client and care provider created quickly and efficiently. Safety, reliability, transparency and expertise are the most important principles in the screening process.

 

As a care seeker – or representative of care seeker – click on the link  to view the profiles in Dutch or English. VT has asked the therapists to disclose possibilities as well as limitations.

 
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht  

Contact:

Annemarie Lustig [email protected] is the central point for further contact and will connect you with the therapist. If you are interested, please mail details of and possible questions by the care seeker and the code of the desired therapist (code = identification code in the profile).

 

Disclaimer. Unfortunately, due to differences in supply and demand, we cannot guarantee that a therapist will be available for you (immediately).