Dinsdag 25 oktober 2022

Kanker in Beeld

 

Huizen, 16 oktober 2022 

 

Maand van de Creatieve Expressie 

Een initiatief van Stichting Kanker in Beeld 

 

In dit jubileumjaar organiseert Stichting Kanker in Beeld in november 2022 ‘de maand van de creatieve expressie’ voor mensen geconfronteerd met kanker. In samenwerking met het Cobra Museum voor Moderne kunst in Amstelveen worden er op alle vrijdagen in november kosteloos activiteiten in het museum aangeboden. Er worden workshops zang, beeldend werk en dans georganiseerd, vinden er andere bijzondere workshops en lezingen plaats en treden er Zingen voor je Leven koren op. Ook op diverse plaatsen in het land vinden activiteiten plaats, georganiseerd door onze initiatieven Zingen-, Beelden-, Spelen- (improvisatietheater) en Dansen voor je Leven. 

 

Bij een workshop kunnen mensen die geconfronteerd zijn met kanker aan den lijve ervaren wat dit met hen doet en wat creatieve expressie voor hun welzijn kan betekenen. Een greep uit de activiteiten op de agenda. 

 

Professor dr. Susan van Hooren, lid van het Comité van Aanbeveling van Kanker in Beeld en Hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit Maastricht geeft op 4 november een lezing over het bevorderen van herstel met muziek, spel, dans en beeldende materialen. Op vrijdag 11 november vindt de workshop Verwerken, veerkracht en zingeving m.b.v. de Verbeeldingstoolkit plaats onder leiding van Jan Taal plaats. Met eenvoudige oefeningen kun je de buitengewone kracht van de verbeelding mobiliseren voor het vergroten van je welbevinden en het versterken van je veerkracht en zin in het leven.  

 

Op vrijdag 18 november wordt een workshop Dansen voor je Leven aangeboden. Dit is een nieuw initiatief van de stichting. De deelnemers kunnen ervaren wat het lichaam nog allemaal (wel) kan en daar kracht uit putten. De deelnemers gaan min of meer op ontdekkingsreis naar hoe eindeloos de mogelijkheden van het lichaam zijn, in welke fase van de ziekte of van het leven iemand ook zit. Het lichaam in beweging brengen en je laten meevoeren door de muziek werkt stimulerend, geeft kracht en brengt veel vertrouwen in het eigen lichaam. Dans is een prachtige kunstvorm en is letterlijk de taal van het lichaam, een taal die iedereen verstaat én beheerst. 

 

De activiteiten vinden plaats op vrijdag 4, 11, 18 en 25 november 2022 in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Op de website van Kanker in Beeld staat informatie over alle kosteloze activiteiten in deze maand. Aanmelden kan via een digitaal formulier op deze website. Er is geen ervaring nodig.  

 

“Als ik dans, ben ik vrij van zorgen” 

 

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. Aan Kanker in Beeld zijn 9 ateliers, een aantal theatergroepen, dansgroepen en 30 koren verbonden. De activiteiten zijn gericht op (ex-)kankerpatiënten en hun naasten en vinden in het hele land plaats. Creatieve expressie is een aanvullende ondersteuning op reguliere behandeling en psychosociale nazorg en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven www.kankerinbeeld.nl