Woensdag 26 mei 2021

KIWA en Zorgwijzer

 

KIWA VISITATIE

Met gepaste trots delen we jullie mee dat Vereniging Tekentaal de
afgelopen maanden door keuringsinstituut Kiwa is gevisiteerd en met goed resultaat! We zijn geslaagd!
Met het positieve rapport zijn we extern erkend als een betrouwbare vereniging, die haar zaken
op orde heeft. Kiwa heeft een positief advies over onze vereniging uitgebracht naar koepelorganisatie
RBCZ, die alle aangesloten beroepsorganisaties laat visiteren.
Achter de schermen is door bestuursleden hard gewerkt aan het voortbouwen op de verbeteringen
waar we al mee bezig waren op het gebied van organisatie, administratie en kwaliteitseisen. Door de
visitatie-eisen van Kiwa konden we zien wat nog meer nodig was voor een beroepsorganisatie om alles
goed op orde te hebben – en dat is nu een feit.
Advies van de Kiwa is nog wel dat de statuten moeten worden geüpdatet. Deze zijn verouderd en
nieuwe wetten zijn er niet in verwerkt. We streven er als bestuur naar om dit voor het einde van dit jaar
op orde te hebben. Meer weten over Kiwa? https://www.kiwa.com/nl/nl/

 

ZORGWIJZER

Waar we ook heel blij mee zijn, is dat Vereniging Tekentaal wordt vermeld in de Zorgwijzer!
Cliënten kunnen doorgaans vergoeding voor psychosociale zorg/hulpverlening krijgen als er wordt
voldaan aan de voorwaarden van een aanvullend pakket met vergoeding voor
alternatieve/complementaire zorg EN als de therapeut of psychosociale hulpverlener is aangesloten bij
een beroepsvereniging die door de zorgverzekeraar van de cliënt wordt erkend.
VT staat dus nu in de lijst van zorgverzekeraars en de beroepsverenigingen die worden erkend.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie
Het uitzoekwerk voor wat betreft zorgverzekeraars was ook een hele klus. We streven er als bestuur
naar om dit zo goed mogelijk bij te houden, zodat de leden die werken met cliënten waarvan de
therapie vergoed wordt (dit zullen vooral RBCZ- en VT-registerleden zijn), een richtlijn hebben. Het blijft
een richtlijn. De cliënt blijft uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk voor de keuze en of de vergoeding
wordt toegekend.

Alle uitgewerkte resultaten moeten nog een plek krijgen in vernieuwde documenten en/of een plek op de
website. Dit doen we in stapjes.