Zondag 19 september 2021

Online nascholing: Rouw en verlies in tekenbeweging

“Rouw en verlies in tekenbeweging”

het ervaren van de tekenbewegingsmethode (TBM) door Didi Overman en Lida Floor

 

 

 

Nascholing: Rouw en verlies in tekenbeweging.

 

Enkele jaren geleden hebben Didi en Lida al eens een nascholing voor ons verzorgd. We
kwamen toen tot de conclusie dat er te weinig ‘muur’ was om de methode zelf goed te
kunnen ervaren in de beschikbare ruimte. Vanuit de behoefte om de bewegingsmethode
nogmaals onder de aandacht te brengen binnen het thema rouw, leek het online
presenteren eigenlijk een uitkomst te bieden: iedereen heeft thuis wel een muur of deur om
de tekenbeweging daadwerkelijk te gaan oefenen. Op deze middag ligt de focus op
kennismaking met de TBM: het zelf ervaren van de werking van een tekenbeweging, en hoe
het is om problematiek op een energetisch niveau te bewerken, dat wil zeggen vanuit de
dynamiek van het lijf.

 

 

Rouw is een enorm complex proces.

 

Verlies roept angst en verdriet op, omdat je uit balans raakt, er valt iets weg waar je altijd op
gerekend hebt. Het leven wordt ineens onzeker en dit raakt je op een existentieel niveau. In
de grote schrik- en pijnreactie zoek je naar houvast, zodat je niet ten onder gaat, in plaats
van mee te bewegen met de dynamiek van wat er gebeurt.
Het beeld van een schip op een wilde zee: je klampt je vast aan de reling, waardoor je juist
kwetsbaarder wordt, want je balans is afhankelijk van de reling, en niet van je eigen benen.
M.a.w.: er ontstaat een statisch evenwicht vanuit de existentiële angst. Om terug te keren
naar een meer dynamisch evenwicht zal je de reling moeten leren loslaten en leren
vertrouwen op je zeebenen: je beweegt mee met de golven in plaats van ertegen te vechten.
De pijn en de angst aankijken, er contact mee maken en uiteindelijk omarmen is het proces
dat leidt tot hanteerbaarheid ervan.
Dit proces kun je niet alleen, je hebt daar een metgezel bij nodig, die veilige verbondenheid
biedt om samen met jou op weg te gaan om van een statisch naar een dynamisch evenwicht
te komen. Hierbij spelen de adem en aanwezigheid in het hier en nu een basale rol. TBM
geeft dit proces handen en voeten.
In tekenbeweging zijn wil zeggen: al bewegend in het hier en nu durven zijn, dat wat er
gebeurt meenemen in de dynamiek van lichaam en materiaal, er contact mee maken, spelen
met afstand en nabijheid met respect voor je eigen mogelijkheden en grenzen, er vorm aan
geven, er op kunnen reflecteren en vervolgens doorgaan

 

 

Lida en Didi over het ontstaan van de tekenbewegingsmethode:

Onze samenwerking heeft een lange voorgeschiedenis. Wij leerden elkaar kennen bij GGZinGeest in Amsterdam op
de afdeling persoonlijkheidsstoornissen in een multidisciplinair trauma/borderline team.

Aanvankelijk gebruikten wij de tien oervormen om cliënten in beweging te brengen naar beeldend werken.
Gaandeweg bleek dat deze oefeningen zo effectief waren en zo goed aansloten bij de multidisciplinaire behandeling, dat wij besloten om ze als volwaardige therapievorm in te zetten.

Langzamerhand groeiden de oefeningen uit tot een ervaringsgerichte methode, die gebaseerd is op lichaamsenergie.

De dynamiek van de oefeningen brengt al bewegend innerlijke processen op gang, leidt tot bewustwording en geeft de mogelijkheid tot verandering.
Door de positieve resultaten die wij boekten met deze tekenbewegingsmethode besloten we om de verworven inzichten niet verloren te laten gaan, maar om er meer onderzoek naar te doen en ze tenslotte in boekvorm
uit te geven: ‘In Tekenbeweging Zijn’. De vak- therapeutische opleidingen gebruiken het boek in hun lespakket.

 

Lida Floor

komt van oorsprong uit de gezondheidszorg en volgde daarna een beeldhouwopleiding aan de Rietveldacademie
en werkte als beeldend therapeut bij GGZinGeest.

Zij verdiepte zich in Zen meditatie en het Tibetaans boeddhisme. Dit vormt een belangrijke basis voor haar levenshouding en werk als beeldend therapeut.

 

Didi Overman

werkt als beeldend kunstenaar, docent kunsteducatie en beeldend therapeut. Zij is sinds 1988 leerling van Thich Nhat Hanh, een Vietnamese leraar die geëngageerd boeddhisme uitdraagt.

Daarnaast werd zij getraind door de Japanse leraar Akira Tatsumura in sumi-e (schilderen met zwarte inkt) en werkte ze een paar jaar bij theatergezelschap Dogtroep.

Haar visie en werk als beeldend kunstenaar en therapeut zijn hierdoor grotendeels bepaald.

 

 

www.tekenbeweging.nl