Vrijdag 20 november 2020

Stroom in Beeld nr. 45

Thema: Duisternis, najaar 2020

 

  • De impact van Corona
  • In Beeld: Troost
  • Lesbos, deel 2
  • Een kijkje in de praktijk van..
  • En nog veel meer

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen.

Verzending geschied na overmaking van €12,50 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld no 45, najaar 2020