Woensdag 26 mei 2021

Stroom in Beeld nr 46

Thema: Sprankelen, voorjaar 2021

 

  • Werken met Corona
  • Teken(en) en dans
  • Lesbos, deel 3
  • Tekenen en autisme
  • En nog veel meer sprankelends!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen.

Verzending geschied na overmaking van €13,75 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 46, voorjaar 2021