Vrijdag 10 juni 2022

Stroom in Beeld nr 48

Thema: Patronen, voorjaar 2022

 

  • De kracht van collage
  • Blik op Beeld
  • Euritmie
  • Lesidee
  • Ingelijst
  • En nog veel meer over patronen!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen.

Verzending geschied na overmaking van €13,75 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 48, voorjaar 2022