Woensdag 22 november 2023

Stroom in Beeld nr 51

                                                              

Thema: Leegte, najaar 2023

 

  • Hallo leegte
  • Positieve gezondheid
  • Tekenen in detentie
  • ACT en leegte
  • Leegte bij verlies
  • Lesidee
  • Kunst kijken
  • En nog meer over  Leegte!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen. Mail naar [email protected]

Verzending geschied na overmaking van €14,25 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 51, najaar 2023