Donderdag 25 november 2021

Stroom in Beeld nr 47

Thema: Lichaamstaal in beeld, najaar 2021

 

  • Lichaamswerk en – taal
  • Buiten de lijntjes
  • Kinetische kunst
  • Kunst & Co
  • Ingelijst
  • En nog veel meer inspiratie!

 

Leden van de Vereniging krijgen het blad Stroom in Beeld in de bus.

 

Losse nummers

Deze zijn verkrijgbaar bij Ria Theissen.

Verzending geschied na overmaking van €13,75 op banknummer NL97 INGB 0006 8390 05 t.n.v Vereniging voor Tekentherapeuten te Aalten o.v.v van Stroom in Beeld nr 47, voorjaar 2021