Externe kwaliteitstoetsing

Recent heeft de Vereniging Tekentaal de door KIWA uitgevoerde driejaarlijkse externe kwaliteitstoetsing ondergaan die onderdeel is van het door RBCZ in opdracht van de zorgverzekeraars uit te voeren kwaliteitsbeleid. Deze periodieke audit werd door de Vereniging Tekentaal met goed gevolg doorlopen.

Daar zijn we trots op!

 

Vereniging Tekentaal Gecertificeerd Beroepsorganisatie RBCZ

De stichting RBCZ verklaart hierbij dat de Vereniging Tekentaal Gecertificeerd Beroepsorganisatie RBCZ is

op basis van de daarvoor geldende eisen gesteld door het RBCZ, onafhankelijk getoetst door Kiwa Nederland B.V.

 

Certificaat:

 

 

 

Downloads:

Certificaat