Woensdag 13 december 2023

Vrienden van de Vereniging Tekentaal

Doneren voor meer en bestendige laagdrempelige zorg

De aangesloten tekentaaldeskundigen van Vereniging Tekentaal helpen veel mensen die zorg nodig hebben. Ze bieden gespecialiseerde psychosociale therapie en coaching voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met problemen. Zowel individueel als in groepen.

Er is ook deskundige begeleiding voor mensen die eenzaam zijn. Zij kunnen aansluiting vinden bij een groep in de buurt waar ze veilig en in aanwezigheid van een professionele therapeut, coach of tekentaaldocent kunnen tekenen en schilderen en praten met buurt- of lotgenoten.
Bij VT aangesloten tekentaaldocenten werken ook op scholen of met groepjes in een eigen praktijk.

De zorgaanbieders van Vereniging Tekentaal zijn in het hele land vindbaar. Ze werken laagdrempelig. Tekeningen en beelden helpen daarbij. De zorg is persoonlijk, op maat en vaak kun je er als zorgzoeker snel terecht. Daarmee ontlasten we de GGZ en helpen we bij het verkorten van wachtlijsten.

 

Waarom vragen wij om uw bijdrage?

De vereniging draait bijna volledig op vrijwilligers, die zich naast hun werk actief inzetten voor de vereniging tegen bescheiden vergoedingen. De contributie dekt een groot deel van de verenigingskosten, maar niet alles wat we zouden kunnen en willen voor onze leden.

Via ‘Vrienden van Vereniging Tekentaal’ kunt u bijdragen aan het werk dat de vereniging doet en te helpen zorgen dat we ons kunnen blijven ontwikkelen. Uw donatie komt indirect weer ten goede aan de mensen aan wie onze leden zorg bieden.

 

Wat doen we met uw bijdrage?

We kunnen met uw bijdrage bijvoorbeeld pr-kosten betalen om de vindbaarheid van de Vereniging Tekentaal en haar zorgaanbieders te verbeteren en onze systemen hier op aan te passen. We kunnen professionele (na-)scholingen geven aan onze leden, kosten vergoeden voor vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging, financiële tegenvallers opvangen, onderzoek doen naar nog betere manieren om zorg te bieden, en innovatieve projecten ontwikkelen.

 

Uw bijdrage maakt verschil!

U kunt uw donatie storten op NL97INGB0006839005 t.n.v. Vereniging Tekentaal, onder vermelding van  donatie. Vereniging Tekentaal dankt u hartelijk voor uw gift! Dankzij u kunnen we nog meer doen!

 

U kunt ons ook steunen door vakblad-abonnee te worden of belangstellend lid.

 

Vakblad abonnee

De vereniging heeft een mooi en kleurrijk vakblad dat twee keer per jaar uitkomt. Wilt u dit ontvangen?

U kunt zich hier abonneren.

 

Belangstellend lid

Heeft u meer interesse in de Vereniging  dan kunt u  Student/ belangstellend lid worden. U ontvangt dan ook de nieuwsbrief en u krijgt korting bij de door de vereniging georganiseerde nascholingen.

U kunt hier  de inschrijfformulieren invullen.