Vrijdag 9 oktober 2020

Wkkgz

Een klacht, een vervelend incident kan je zomaar overkomen, dan wordt duidelijk wat het belang is van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

 

Het gaat bij de Wkkgz in het bijzonder om het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bv Balens) en ingeschreven staan bij de SCAG of een ander instituut met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

 

Dit is een wettelijke verplichting, dus niet per se of uitsluitend een eis van de beroepsvereniging.
Ook als je geen lid van een beroepsvereniging bent, ben je verplicht aan de wet te voldoen!

 

Denk daarom aan het volgende:

  • zorg voor een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • schrijf je in SCAG of een ander instituut met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

 

Afgezien van dat je verplicht bent om je aan de wet te houden, kan het je veel geld gaan kosten als er een klacht tegen je wordt ingediend.

 

Hier lees je alles over de wet:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg