Woensdag 19 januari 2022

Wtza, Wet toetreding zorgaanbieders

 

Uitleg over de Wtza is op de   website NFG   helder uitgelegd.  

Voor onze vereniging is vooral de meldplicht van belang.

 

Wat is de Wtza?

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende én bestaande zorgaanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht*. 

Het is daarom belangrijk dat alle aanbieders van zorg- en jeugdhulp zich goed voorbereiden. Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. 

* De meldplicht houdt in dat nieuwe zorgaanbieders (voor de aanvang van de zorgverlening) en bestaande zorgaanbieders (binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza) zich eenmalig moeten melden, zodat deze aanbieders in beeld zijn ten behoeve van het risicogestuurde toezicht van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De meldplicht is tevens bedoeld om nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de landelijke (kwaliteits)eisen die aan de zorgverlening zijn gesteld en hun verantwoordelijkheid hiervoor.