Donderdag 10 maart 2022

COCOZ project -update-

 

 

COCOZ  : communicatie en verwijzing complementaire zorg.

De laatste jaren is er veel ontwikkeling rondom inzet van complementaire zorg in de reguliere zorg.
Denk aan aandacht voor leefstijl en preventie, maar ook inzet van non-farmacologische interventies
bij pijn -en angstklachten. Ook vanuit patiënten wordt de vraag naar complementaire zorg steeds
groter.
In de periode van 2016-2019 is een eerste ‘COCOZ’- project geweest, waarin met name de
samenwerking van huisartsen en complementaire therapeuten is onderzocht, door Louis Bolk
Instituut en van Praag Instituut.

 

Vereniging Tekentaal doet mee!
Voor de proeftuin in/rond Amsterdam doen namens VT Ilona Stremmelaar uit Amersfoort en Ellen Brouwer uit Ilpendam mee.

 

Margreeth Zwiggelaar-Ufkes volgt het project en komt af en toe met een update-artikel, welke dan te lezen is op de website van de Vereniging Tekentaal.

Informatie en resultaten van het eerste COCOZ project is te vinden op:
https://louisbolk.nl/projecten/cocoz-communicatie-voor-complementaire-zorg

 

 

Deel 1 COCOZ – Projecten complementaire zorg samen met reguliere zorg.

 

17-06-2022 Update: verslag COCOZ