Klachten

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

De leden van de Vereniging Tekentaal, (hierna te noemen VT) doen uiteraard hun uiterste best om hun therapie, coaching en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.


Ondanks de zorgvuldigheid en professionaliteit die onze leden in acht nemen kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een handeling of beslissing, of over de manier waarop de therapeut, coach, of docent met u omgaat.

 

Eerste mogelijkheid: u bespreekt uw klacht rechtstreeks met de zorgverlener.

Als dit aan de orde is, dan adviseren wij u om uw onvrede, uw klacht, te bespreken met hem of haar. Vaak blijkt er sprake te zijn van een misverstand, het elkaar niet begrijpen.
Een gesprek kan dit uit de weg helpen, en indien nodig kan er gezamenlijk tot een oplossing worden gekomen.

 

Op welk moment en bij wie kunt u een klacht indienen?

Gaat het niet om een misverstand of onbegrip, of u wilt uw klacht/onvrede om bepaalde redenen niet bespreken met de therapeut, coach of docent, dan kunt u via ons klachtenformulier uw klacht indienen.

 

De klachtenwet Wkkgz.

Het werk dat de aangesloten therapeuten en vaak ook de coaches doen, valt onder de klachtenwet Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

De tekentaaldocenten / holistische tekendocenten vallen in de regel door de aard van hun werkzaamheden niet onder deze wet. Voor hen heeft Vereniging Tekentaal een eigen klachtencommissie.

 

Indienen van een Wkkgz - klacht

 

Wie kan een klacht indienen?

- De cliënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is

- Wettelijke vertegenwoordiger (zoals gezaghebbende ouder)

- Iemand die door de cliënt gemachtigd is

 

Hoe kunt u uw klacht indienen bij VT?

Download het klachtenformulier Wkkgz-klachten (u vindt dit formulier onder aan deze   pagina)

en e-mail het volledig ingevuld aan:  [email protected] .
Als onderwerp vermeldt u:  Klachtenformulier t.a.v. Contactpersoon Klachtenopvang Vereniging Tekentaal

 

De contactpersoon klachtenopvang van VT is Ellen Dekker.

 

Vervolg na indiening klacht.

Sinds de invoering van de Wkkgz handelen beroepsorganisaties niet zelf meer klachten af, als het gaat om een klacht tegen een zorgaanbieder (therapeut of coach).

 

U heeft recht op een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u ondersteunt en informeert. Vereniging Tekentaal heeft hiervoor goede ervaringen met de SCAG (Stichting Complementaire Gezondheidszorg).

 

De SCAG is een erkende instantie voor kennis en bemiddeling bij klachten en geschillen in de complementaire zorg. Om te voldoen aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) zijn de meeste zorgaanbieders van Vereniging Tekentaal aangesloten bij de SCAG. Sommige zorgaanbieders zijn aangesloten bij een andere klachten/geschilleninstantie.

 

De Contactpersoon Klachtenopvang van Vereniging Tekentaal zorgt ervoor dat via de SCAG een klachtenfunctionaris wordt ingezet om u te helpen bij het formuleren en oplossen van de klacht.

 

Komt u er niet uit met de therapeut, dan neemt de klachtenfunctionaris van de SCAG (of andere erkende instantie) contact met u op en beziet of u en de therapeut of coach toch nog tot een oplossing kunnen komen en informeert u over het proces.

 

Mocht het gesprek met de therapeut/coach en de klachtenfunctionaris voor u onvoldoende zijn, dan is de klacht voor oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie.
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

 

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris heeft doorlopen. 

 

Onderaan de pagina vindt u een link naar de klachtenfolder van de SCAG.

 

Klacht tegen een tekentaaldocent/ holistisch tekendocent.

De VT-Tekentaaldocenten/holistisch tekendocenten vallen door de aard van hun werkzaamheden in de regel niet onder de Wkkgz.

 

Heeft u als cursist een klacht tegen een tekentaaldocent, dan zal de klachtencommissie van  VT dit via een eigen klachtenreglement onderzoeken. De klachtencommissie bestaat uit de
VT-klachtenfunctionaris en 2 andere leden, waaronder de secretaris.

U vindt hier het klachtenreglement van de Vereniging Tekentaal.

 

 

De klachtenfunctionaris van VT voor docenten is: Ellen Dekker.

 

 

 

 

 

Downloads:

formulier klachten betreffende Tekentaal docenten, versie 2022

formulier klachten Wkkgz therapeuten en coaches, versie 2023

SCAG Cliëntfolder