Klachtenreglement

De leden van de Vereniging Tekentaal, (hierna te noemen VT) doen uiteraard hun uiterste best om hun therapie, coaching en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ondanks de zorgvuldigheid en professionaliteit van de bij VT aangesloten leden kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop de therapeut, coach of docent met u omgaat.

 

Klachtenprocedure Vereniging Tekentaal 

Hierbij vindt u informatie over de mogelijkheden om een klacht in te dienen over uw behandeling door een VT-therapeut, coach of docent.


Waarover kunt u een klacht indienen?

De leden van de Vereniging Tekentaal, (hierna te noemen VT) doen uiteraard hun uiterste best om hun therapie, coaching en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.


Ondanks de zorgvuldigheid en professionaliteit van de bij VT aangesloten leden kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat over beslissingen die genomen worden of over de manier waarop de therapeut, coach of docent met u omgaat.

 

Eerste mogelijkheid: u bespreekt uw klacht rechtstreeks met de zorgverlener.

Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. U kunt uw klacht ook opschrijven en dit voorleggen aan uw zorgverlener.

 

Op welk moment en bij wie kunt u een klacht indienen?

Als rechtstreeks contact met degene tegen wie uw klacht zich richt niet (meer) lukt, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsvereniging, in dit geval Vereniging Tekentaal, waar uw zorgverlener bij aangesloten is.

 

Hoe kunt u uw klacht indienen bij VT?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de secretaris van VT. Deze geeft uw klacht door aan de klachtenfunctionaris van VT.

 

U gebruikt hiervoor het klachtenformulier onder aan deze pagina. Het formulier kunt u mailen
of printen en per post versturen. Deze e-mail of brief mag niet anoniem zijn, anders kan de contactpersoon niet tot behandeling van de klacht overgaan.


- Een klacht per e-mail zendt u aan: [email protected] .
  Als onderwerp vermeldt u: 
  Klachtenformulier t.a.v. de klachtenfunctionaris van Vereniging Tekentaal

- Een klacht per post adresseert u aan: Vereniging Tekentaal,

                                                                   t.a.v. klachtenfunctionaris,
                                                                   Eligiusstraat 9,
                                                                   7121 AE Aalten.

 

 

Zodra de contactpersoon klachtenopvang uw brief of e-mail heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging.

 

VT brengt u in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG

Sinds de invoering van de Wkkgz handelen beroepsorganisaties niet zelf meer klachten af.
Als het gaat om een klacht tegen een zorgaanbieder (therapeut of coach) brengt de Vereniging Tekentaal u in contact met een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) waar u verder wordt geholpen. Sinds de invoering van de wet Wkkgz heeft u recht op deze vorm van hulp. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

 

Als de inzet van de klachtenfunctionaris van de SCAG  of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend, zowel voor u als de therapeut. Een geschil indienen bij de geschillen commissie kost € 52,50.
Onderaan de pagina vindt u een link naar de klachtenfolder van de SCAG.

 

Wie kan een klacht indienen?

- De cliënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is

- Ouders of verzorgers van een minderjarig kind

- Familieleden/naasten van een overleden cliënt

- Iemand die door de cliënt gemachtigd is

 

VT Tekentaaldocenten vallen niet onder de Wkkgz.

Heeft u als cursist een klacht tegen een tekentaaldocent, dan zal de klachtencommissie van VT dit onderzoeken, indien mogelijk bemiddelen en binnen 6 weken tot een uitspraak komen. De klachtencommissie bestaat uit een klachtenfunctionaris en 2 andere leden, waaronder de secretaris.

Momenteel is de klachtenfunctionaris van VT: Danka Hüsken-Smit.

 

 

 

Downloads:

VT Klachtenformulier 2020

SCAG Cliëntfolder