Buitengewoon lid

 

Criteria

Personen, benoemd op basis van persoonlijke kwaliteiten, niet liggende op het specifieke vakgebied, doch wier medewerking voor het goed functioneren van de vereniging van belang wordt geacht.

 


Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Geen stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot de ledenpagina’s van de website

 


Plichten

Geen

 

 

Contributie

Geen

 

 

Senior lid

 

Criteria

Senior leden zijn leden die gestopt zijn met werken en/of verplichte registraties.

Seniorleden kunnen voor de vereniging waardevolle ervaring hebben met het verenigingswerk en/of deskundigheid op het vakgebied. Indien zij dit willen blijven delen, kunnen zij desgewenst en in goed overleg bestuur en vereniging (blijven) adviseren en/of praktisch ondersteunen.


Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Geen stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 10x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot de ledenpagina’s van de website

 


Plichten

Geen

 

 

Contributie

€ 36,50

 

Inschrijven

Download het Inschrijfformulier 2023