VT Register lid

 

 

Criteria

 • In bezit van diploma Tekentherapeut aan een door ons erkende opleiding
 • Geldig diploma PSBK (of gelijkwaardig of hoger beroepsrelevant diploma)
 • en Werkzaam zijn als tekentherapeut
 • en zich conformerend aan Beroepsprofiel Tekentherapeut en beroepscode, zie elders op de site onder 'Beeld- Tekentaal'.

 


Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 8 x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • VT-Nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website als geregistreerd tekentherapeut
 • Mogelijkheid tot registratie bij RBCZ
 • Gebruik logo RBCZ (indien RBCZ-geregistreerd) en logo VT
 • Vermelding in HBO-register van RBCZ (indien RBCZ-geregistreerd)
 • Muurschildje (€ 50 borg

 

 


Plichten

 

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”.
 • Nascholing, 2x per jaar, waarvan tenminste 1 bij VT (met kleine eigen bijdrage); externe nascholingen moeten voldoen aan criteria VT (kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep 4 x per jaar
 • Supervisie 1 keer per jaar
 • Bijhouden registratiepunten
 • Visitatie praktijk 1 x per 5 jaar
 • Agb-code
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel / beroepscode
 • Afsluiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen
 • Inschrijving bij een erkende geschillencommissie (Bv. OG-CG via SCAG), kopie opsturen

 

Contributie


€ 125,- per kalenderjaar, per 1 januari 2023

 

Inschrijven?  

Download het Inschrijfformulier 2023

 

Inschrijven RBCZ

Kijk op registreren bij RBCZ en volg de procedure is. Hier is een pdf te downloaden.