VT lid 

 

 

Criteria

 • In het bezit van diploma Tekentherapeut e/o Tekentaaldocent e/o Kindertekentherapeut e/o Coach Beeldend of vergelijkbaar diploma, aan een door ons erkende opleiding.
 • En: Werkzaam zijn met gebruikmaking van tekentaal.
 • En: zich conformerend aan Beroepsprofiel(en) en voor therapeuten ook de beroepscode.

 


Rechten

 • Deelname aan ledenvergadering
 • Stemrecht
 • Nieuwsbrief, ca. 8x per jaar
 • Vakblad, 2x per jaar
 • VT-nascholing, 2x per jaar (met kleine eigen bijdrage)
 • Toegang tot ledenpagina’s website
 • Vermelding op ledenlijst website met vermelding van diploma’s
 • Gebruik logo VT
 • Muurschildje (€50 borg)

 


Plichten

 • Kopie voornoemde diploma’s
 • Ondertekende verklaring desbetreffende Beroepsprofiel en voor therapeuten ook de beroepscode
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Afsluiten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kopie opsturen.
  Deze verplichting geldt voor therapeuten en coaches, niet voor docenten
 • Inschrijving bij een erkende geschillencommissie (Bv. OG-CG via SCAG), kopie opsturen.
  Deze verplichting geldt voor therapeuten en coaches, niet voor docenten
 • Actief meehelpen om de vereniging “samen te dragen”
 • Nascholing, 2x per jaar, waarvan tenminste 1 bij VT (met kleine eigen bijdrage);
  externe nascholingen moeten voldoen aan criteria VT (kopie certificaat inleveren)
 • Deelnemen aan intervisiegroep 4 x per jaar
 • Supervisie 1 keer per jaar
 • Visitatie praktijk, 1x per 5 jaar verplicht.

 


Contributie


€ 84,- per kalenderjaar, per 1 januari 2023

 


Inschrijven


Download het Inschrijfformulier 2023

Op het formulier staat wat je allemaal in moet sturen.