Registratie Vereniging Tekentaal

De Vereniging Tekentaal streeft naar een doorlopende garantie en stimulans voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van beroepskwalificaties van Tekentherapeuten en Tekentaaldocenten.

 

Registratievoorwaarden


Om geregistreerd lid te kunnen worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen. (Kijk bij soorten lidmaatschap welke op jou van toepassing is).

 

  • In het bezit zijn van een diploma (Kinder)Tekentherapeut, Tekentaaldocent, Coach beeldend of een vergelijkbaar diploma, aan een door ons erkende opleiding.
  • Het passende beroepsprofiel (voor therapeuten ook de beroepscode) onderschrijven.
    Zie beroepsprofielen / beroepscode
  • Insturen van het inschrijfformulier, kopie van je diploma en de ondertekende verklaring van het passende beroepsprofiel (en voor therapeuten ook de beroepscode).

 

Registratiesysteem 

 

We hebben zeven kernbegrippen geformuleerd die de kwaliteit weergeven. Voor het beroepsregister is een kwalitatief goede Tekentherapeut of Tekentaaldeskundige iemand, die (zijn vak):
1. beheerst
2. uitoefent
3. reflecteert
4. bijhoudt
5. overdraagt
6. profileert
7. ontwikkelt

 

Visitatie

 

Is in januari  2017 van start gegaan

 

 

Beëindiging inschrijving


De registratie wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij er vóór 1 december schriftelijk wordt opgezegd bij de VT. De geregistreerde ontvangt van een schriftelijke opzegging een schriftelijke bevestiging.
Indien de betreffende brief voor 1 december van enig jaar ontvangen is (datum poststempel is hierbij bepalend), beëindigen wij de registratie per 1 januari van het daaropvolgende jaar.